Lodowiska

Lokalizacje tymczasowych , zewnętrznych lodowisk na dany sezon ZIMA będą ustalane z każdym Klientem indywidualnie

Przykładowe realizacje