04 Kampania Zima, wykonana dla Kl.Toyota

Kampania Zima, wykonana dla Kl.Toyota z wykorzystaniem nośnika pas reklamowy, bramka przejście, na stokach narciarskich.