03 Kampania Zima, wykonana dla JBB

Kampania Zima, wykonana dla JBB z wykorzystaniem nośnika Tablica 4B OWZ (otwórz, włóż, zamknij) na stokach narciarskich.