02 Kampania Zima, wykonana dla Klienta Peugeot

Kampania Zima, wykonana dla Klienta Peugeot z wykorzystaniem nośnika oparcie krzesełek na stokach narciarskich.