01 Kampania Zima, wykonana dla Kl.Plus NUMER RATUNKOWY z wykorzystaniem nośnika oparcie krzesełek na stokach narciarskich

Kampania Zima, wykonana dla Kl.Plus NUMER RATUNKOWY z wykorzystaniem nośnika oparcie krzesełek na stokach narciarskich